Begin typing your search above and press enter to search.

Privacybeleid

Uw gegevens zijn beschermd. Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken gebruikt het Summa College de door u verstrekte persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Meer informatie hierover lees je op de website van het Summa College.